Naučnici su dugo pokušavali da odrede povezanost između depresije i jezika, a tehnonologija im je u tome dosta pomogla

Depresija 

menja sve, od interakcije s ljudima do izražavanja kroz govor i pismo.

U novoj studiji objavljenoj u "Clinical Psychological Science" naučnici su otkrili kako po rečima koje ljudi izgovaraju prepoznaje se da ima li neku psihičku bolest. 

Danas se jezične analize rade pomoću računara i omogućuju obradu velike količine podataka u nekoliko minuta. To može da pomogne u otkrivanju jezičnih obeležja koja ljudskom oku mogu da promaknu na primer, računar izračunava postotak učestalosti određenih reči, klasifikuje, proučava lingvističku raznolikost, prosečnu dužinu rečenica, gramatičke obrasce itd.

Do sada su lični eseji i dnevnički zapisi depresivnih ljudi bili korisni, kao što su zapisi pevača Kurta Kobejna koji je na kraju sebi oduzeo život.

Jezik se može razdvojiti u dve komponente - sadržaj i stil

Ljudi koji pate od depresije preterano koriste reči kojima izražavaju negativne emocije, posebno one poput prideva i priloga - usamljen, tužan, jadan

Osim toga, upotrebljavaju znatno više ličnih zamenica u prvom licu jednine, poput - meni, sebi, ja. Znatno manje koriste zamenice za drugo i treće lice, prenosi portal iflscience.com. 

Ovaj obrazac sugeriše da su depresivni ljudi više usmereni na sebe, a manje na povezanost s drugima. Istraživači su rekli da su zamenice zapravo pouzdaniji pokazatelj depresije od negativnih emocija. Poznato je da su zatvorenost u sopstvenim problemima i socijalna izolacija zajedničke karakteristike depresije.

Ipak, nejasno je da li depresija utiče na to da se ljudi okrenu sebi ili ih to što se usredsređuju na sebe - odvodi u depresiju.

Istraživači su obratili pažnju i na stil jezika, na način kako se ljudi izražavaju.

Proučili su tekstove sa 64 različita internetska foruma na kojima su teme bile vezane za mentalno zdravlje. Obradili su podatke više od 6400 članova.

Izdvojili su tzv. apsolutističke reči čija količina je povećana za otprilike 50 posto kod ljudi koji pate od uznemirenosti ili depresije, a čak 80 posto kod ljudi koji razmišljaju o suicidu. To su reči poput - uvek, ništa, u potpunosti.

Apsolutističke reči bile su zastupljene koliko i zamenice kod depresivnih ljudi dok su reči kojima se iskazuju negativne emocije bile paradoksalno manje zastupljene među ljudima sklonih suicidu, nego među ostalima. 

Istraživanje je obuhvatilo i forume na kojima su ljudi koji se oporavljaju od depresije i pišu pozitivne i podsticajne postove. U njima je bilo 70 posto više reči koje izražavaju pozitivne emocije.

(stil)

Komentari

Pratite nas na FB!

Lajkujte Ženskicu!
X Zatvori