Postoji mnogo razloga za protivljenje fluorisanoj vodi. Ne samo da je to oblik masovnog leka diktiran od strane vlade, već istraživanja dosledno pokazuju da konzumacija fluorida ima mnoštvo loših efekata na ljudsko zdravlje.

Nedavno istraživanje je još jednom potvrdilo da je fluorid neurotoksin – a fetusi u razvoju i mala deca su najosetljivija na njegove štetne efekte.

Naučnici sa Univerziteta u Torontu su nedavno potvrdili da izlaganje visokim nivoima fluorida u materici povećava simptome poput ADHD (poremećaj pažnje i hiperaktivnost) kod dece školskog uzrasta. 

Dr Morteza Bašaš, vodeći autor studije i istraživač u Školi javnog zdravlja Dalla Lana, komentarisao je ove nalaze i izjavio: “Naši nalazi su konzistentni sa sve većim dokazima koji ukazuju na to da na fetalni nervni sistem u razvoju mogu negativno uticati viši nivoi izloženosti fluoridu.“

Fluorid i ADHD

Dr Bašaš i njegov tim su proučavali 213 trudnica i njihovu decu da vide kako je fluorid uticao na decu dok su stigli do školskog uzrasta. Svi oni su bili deo projekta Izloženosti otrovima u ranom životu u Meksiku (ELEMENT), koji se bavio regrutacijom od 1994. do 2005. godine i kontinuirano ih pratili.

Tim stručnjaka je analizirao uzorke urina koji su uzeti od majki tokom trudnoće, kao i uzorke uzete od dece dok su imali između 6 i 12 godina. Cilj je bio da “rekonstruišu lične mere izloženosti fluoridu i majke i deteta.“ 

Zatim su naučnici pogledali kako su nivoi fluorida povezani sa dečijim performansama na bazi testova i anketa koji su merili nepažnju, hiperkativnost, i sproveli ukupno ADHD bodovanje.

“Naši nalazi pokazuju da su deca sa povišenim prenatalnim izlaganjem fluoridu verovatnije pokazivala simtome ADHD, kako su prijavili roditelji. Prenatalna izloženst fluoridu je bila jače povezana sa nemarnim ponašanjem i kognitivnim problemima, ali ne i sa hiperaktivnošću,“ rekao je dr Bašaš.

Tim je bio uveren u prilagođavanje drugim zbunjujućim faktorima, kao što je izloženost olovu i istorija pušenja. Prethodno istraživanje tima dr Bašaša je došlo do sličnog zaključka, gde je tim otkrio da su visoki nivoi fluorida u urinu tokom trudnoće bili povezani sa nižim IQ i rezultatima kognitivnih testova kod dece. Nekoliko drugih nedavnih studija je takođe povezalo fluorid i ADHD.

Fluorizacija vode može biti uobičajena, ali to ne znači da je zapravo bezbedna.

Toksičnost fluorida

Istina o fluoridu je dugo bila zataškavana; bivši naučnik EPA-e, dr Vilijam Hirzi je u velikoj meri radio na proučavanju (i izlaganju) stvarne opasnosti od fluorida. Istraživanje dr Hirzija je takođe pokazalo da je konzumacija fluorida povezana sa smanjenjem IQ.

Dr Hirzi je o svom istraživanju rekao sledeće: “Značaj ove analize rizika je to da ukazuje na to da možda ne postoji bezbedan nivo izloženosti fluoridu.“

“Fluorid može biti sličan olovu i živi po pitanju toga da nema prag ispod kog se izloženost može smatrati bezbednom,“ dodao je on.

Čak su i zdravstveni stručnjaci na Harvardu bili primorani da priznaju da je fluorid zaista toksičan za mozak. 2012. godine su istraživači iz Ivy League škole analizirali IQ bodove od 8.000 kineske školske dece koja su bila izložena fluoridu u vodosnabdevanju. A ono što su otkrili je da je fluorid, ponovo, naštetio deci.

“Visok sadržaj fluorida u vodi može negativno uticati na kognitivni razvoj. Prosečan gubitak IQ-a je prijavljen kao standardizovano procenjena razlika od 0,45, što bi bilo približno ekvivalentno za 7 IQ poena koji se uglavnom koriste za IQ bodovanje sa standardnom devijacijom od 15,“ stoji u zaključku studije.

Webtribune.rs, Izvori: NaturalHealth365.com ScienceDaily.com

Komentari

Pratite nas na FB!

Lajkujte Ženskicu!
X Zatvori